Zakladatelem téměř stoleté tradice výroby krounských dřevěných hraček, folklorních a dekoračních předmětů, je můj dědeček František Bukáček ( 1910 – 1974 ), v jehož šlépějích pokračoval můj otec Zdeněk Bukáček senior (1936 – 2002) produkcí, která ctí původní tvary hraček. Dnes se specializuji se na výrobu nejrůznějších figurek – panenek, pohyblivých slepiček, koníků, husarů, kominíků a vojáčků.
Své výrobky dodávám do galerií, muzeí i do jednotlivých obchodů a lidových skanzenů.

   

Krouna je malá vesnička v předhůří Českomoravské vrchoviny, ale je známá právě svými dřevěnými hračkami. Ty už sice ztratily svůj původní účel, ale zůstávají přesto pozoruhodnou a výtvarně zajímavou připomínkou zašlých časů.

V roce 2002 mi byl Ministerstvem kultury České republiky udělen čestný titul "Nositel tradice"

Zdeněk Bukáček